เทศบาลตำบลโดด ยินดีให้บริการ 

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแพสูบน้ำพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ หนองเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5-บ้านหนองบวบ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนฝั่งคลองอีสานเขียวโดยการลงหินคลุกบ้านหนองยางหมู่ที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านนา หมู่ที่ 14โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่25(เส้นคุ้มหนองเหล็กน้อย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตเทศบาลตำบลโดดจำนวน 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการรางระบายน้ำ คสล.แบบฝาตะแกรงเหล็กบ้านโพธิ์ศรีหมู่ที่17เส้นหน้าวัดบ้านปลาดเดิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง cctv บ้านหนองหงอก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      

ประกาศเทศบาลตำบลโดด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บริเวณน้ำท่วมเส้นบ้านปลาเดิด หมู่ที่ 8

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เลือกตั้ง
แผนผังโครงสร้าง
สมาชิกสภา
ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
รายงานติดตาม ผลแผนพัฒนา
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
Q & A
Social Network
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทาง การรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบประเมินองค์กร
3
2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ เทศบาลตำบลโดด
1
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อ
กระทรวงมหาดไทย